ЗБЕРЕЖЕМО КАРПАТИ ВІД ЗАБУДОВИ ГЕСами! (КАМПАНІЯ ПРОТИ ГЕС В КАРПАТАХ)

четвер, 22 травня 2014 р.

ВІДБУЛАСЬ МІЖВІДОМЧА НАРАДА З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА МАЛИХ ГЕС НА ГІРСЬКИХ РІЧКАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Мінприроди ініціювало проведення міжвідомчої наради у зв'язку із чисельними зверненнями, що надходять на адресу міністерства від народних депутатів України, неурядових громадських організацій та громадян стосовно активізації будівництва об'єктів малої гідроенергетики на гірських річках Карпатського регіону.

Нарада відбулась під головуванням Настасенка О.Г., Заступника Міністра – керівника апарату за участю повноважних представників Міненерговугілля, Держводагентства, Держрибагентства, Держекоінспекції, керівництва Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.

Учасниками було одностайно підтримано позицію Мінприроди, яка полягає у необхідності зваженого підходу до питання будівництва малих ГЕС на гірських річках Карпатського регіону. Рішення про таке будівництво мають прийматись у кожному конкретному випадку з урахуванням потенційних екологічних ризиків і наслідків, а проекти будівництва малих ГЕС повинні розроблятись з урахуванням розвитку екомережі, планів управління басейнами гірських річок, розвитку природно-заповідного фонду, вимог міжнародних договорів України тощо.

Будівництво малих ГЕС на гірських річках потребує додаткового фінансово-економічного аналізу, оскільки економічний ефект від розвитку рекреаційного потенціалу Карпатського регіону, зокрема, розвитку санаторно-лікувального, етнографічного та зеленого туризму, які не потребують значних капіталовкладень, може виявитись значно більшим, ніж реалізація електроенергії. Окремою темою обговорення було питання ефективності застосування «зеленого» тарифу.

Під час наради було відзначено необхідність внесення змін до законодавства в частині запровадження обов'язковості проведення державної екологічної експертизи потенційно небезпечних для довкілля об'єктів, оскільки статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» були внесені зміни до статті 14 Закону України «Про екологічну експертизу», якими з переліку об'єктів державної екологічної експертизи виключена проектна документація нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення на таких стадіях проектування, як ТЕО, ТЕР, ескізний проект, проект, робочий проект.

За результатом обговорення учасники міжвідомчої наради вирішили:

 1.  Визнати комплекс проблем, пов'язаних із будівництвом об'єктів малої гідроенергетики на гірських річках Карпатського регіону таким, що потребує негайного вирішення на державному рівні із залученням усіх заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, неурядових громадських організацій та об'єднань.

 2.  З метою об'єктивної оцінки ситуації та вироблення пропозицій щодо першочергових дій з розв'язання на державному рівні проблем, пов'язаних із будівництвом малих ГЕС на гірських річках Карпатського регіону, Мінприроди звернутись про надання у стислі терміни інформації до:

Міненерговугілля щодо:

кількості уведених в експлуатацію, тих що будуються та запланованих до будівництва, реконструкції малих гідроелектростанцій в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях;

ефективності застосування «зеленого» тарифу для об'єктів малої гідроенергетики.

Держводагентства щодо:

оцінки потенційних наслідків будівництва об'єктів малої гідроенергетики для гідрологічного стану гірських річок, протипаводкового захисту тощо;

кількості погоджень, відмов у погодженні проектних матеріалів щодо будівництва малих гідроелектростанцій наданих Агентством і організаціями, що входять до сфери його управління упродовж 2011-2014 років;

Держрибагентства щодо:

оцінки впливу будівництва об'єктів малої гідроенергетики на рибу та інші водні живі ресурси;

кількості погоджень, відмов у погодженні проектних матеріалів щодо будівництва малих гідроелектростанцій наданих Агентством і організаціями, що належать до сфери його управління упродовж 2010-2014 років;

Держсільгоспінспекції щодо виявлених фактів порушення земельного законодавства під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування про надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування зазначених об'єктів.

 3.  За результатом узагальнення інформації, отриманої від заінтересованих центральних органів виконавчої влади Мінприроди підготувати пропозиції щодо шляхів комплексного вирішення питань, що порушуються громадськістю у зв'язку із активізацією будівництва малих ГЕС на гірських річках Карпатського регіону та винести їх для обговорення на наступне засідання міжвідомчої наради.

 4.  Державній екологічній інспекції здійснити додаткові перевірки у першу чергу тих об'єктів малої гідроенергетики, будівництво яких викликає значний суспільний резонанс та щодо яких не здійснювались перевірки упродовж останніх років. За результатом цих перевірок поінформувати Мінприроди.

 5.  Мінприроди звернутись до Громадської ради при міністерстві з пропозицією розглянути питання будівництва малих ГЕС на гірських річках Карпатського регіону на черговому її засіданні.

 6.  Територіальним громадам та органам місцевого самоврядування для врегулювання ситуації із необґрунтованим будівництвом малих ГЕС на гірських річках Карпатського регіону рекомендувати:

Використати можливості, передбачені статтею 13 Закону України «Про місцеве самоврядування», статтею 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» та ініціювати проведення додаткових громадських слухань стосовно будівництва зазначених малих ГЕС;

Ініціювати проведення додаткової державної екологічної експертизи зазначених об'єктів (стаття 13 Закону України «Про екологічну експертизу»).

  7.  Міприроди забезпечити інформування за результатами розгляду питання будівництва малих ГЕС на гірських річках Карпатського регіону на офіційному веб-сайті міністерства.

http://www.menr.gov.ua/index.php/press-center/news/123-news1/2632-vidbulas-mizhvidomcha-narada-z-pytan-budivnytstva-malykh-hes-na-hirskykh-richkakh-karpatskoho-rehionu

 

Немає коментарів:

Опублікувати коментар